Branddetectie

U bevindt zich hier::Home/Branddetectie

Branddetectie

Met een brandmeld installatie wordt een brand in een zo vroeg mogelijk stadium gedetecteerd, zodat de brand bestreden kan worden en ongevallen en schade ten gevolge van de brand voorkomen of beperkt wordt. Daarnaast stuurt het systeem andere brandbeveiligingsinstallaties aan, denk aan een ontruimingsalarm of automatische blusinstallatie. Maar Schaafstra Techniek gaat nog verder.

Bosch hamer

Meer weten?

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor u? Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Wij geven u graag een gedegen advies, bij u op locatie, of in onze uitgebreide demo-ruimte. We horen graag van u.

Een uitslaande brand kan catastrofale gevolgen hebben voor uw organisatie, uw medewerkers en de omgeving. De gevolgen van een brand zijn vaak dan ook niet te overzien. Omdat brandveiligheid een gevoelig onderwerp is, worden er hoge eisen gesteld aan branddetectiesystemen. Niet alleen het apparatuur moet goed werken, ook de inrichting, signalering en het onderhoud moet van hoog niveau zijn. De branddetectiesystemen van Schaafstra Techniek kunnen een beginnende brand in een vroegtijdig stadium ontdekken, lokaliseren en alarmeren, waardoor het bestrijden ervan tijdig kan plaatsvinden en er maatregelen getroffen kunnen worden om schade voor de mens en uw pand te beperken.

 

Brandmeld en security management

Wanneer er brand uitbreekt, dient iedereen het pand of het terrein zo snel mogelijk te verlaten. Noodverlichting en vluchtwegsignalering helpen hierbij. Ook wordt een brandmeldinstallatie om die reden vrijwel altijd gecombineerd met een ontruimingsinstallatie. Hiermee kunnen uw medewerkers bij brand, ontploffingsgevaar of andere calamiteiten een handmelder indrukken, waardoor de signaalgevers in werking worden gesteld en er snel tot ontruiming en/of actie kan worden overgegaan. Ook wordt er een koppeling met de alarmcentrale gemaakt. Bij een brandmelding vindt er automatisch een doormelding plaats naar de alarmcentrale van de brandweer en/of de PAC-meldkamer, waar een van tevoren vastgesteld actiepatroon de aangewezen hulpdiensten inschakelt.

 

Deskundig advies op basis van Programma van Eisen

Daarnaast denken onze deskundige en ervaren medewerkers graag met u mee over hoe uw installatie eruit moet komen te zien en waarom. In overleg met de eisende partij stellen wij een Programma van Eisen (PvE) op, dat wij vervolgens laten tekenen door de betrokken partijen, waaronder de verzekeraar of de lokale overheid. Vervolgens projecteert Schaafstra Techniek de brandmeld- en ontruimingsinstallatie op basis van het Programma van Eisen en leggen wij de brandmeld- en ontruimingsinstallatie aan. Hierbij verstrekken wij ook een installatie attest en een Rapport van Oplevering. Bovendien kunnen wij u als BORG gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf ook ondersteunen bij het certificeren van uw branddetectiesysteem.