Een grote netbeheerder heeft gekozen voor een brandmeldinstallatie gebaseerd op luchtafzuiging, een zogenaamd aspiratiesysteem. De bekende rookmelders kennen een aantal beperkingen, zoals o.a. stoffige of moeilijk bereikbare omgevingen, waardoor deze lang niet overal toepasbaar zijn. Aspiratiesystemen kennen die beperkingen niet waardoor deze in een veel ruimer toepassingsgebied inzetbaar zijn.

Aspiratiesystemen zijn rookdetectiesystemen die uitgevoerd zijn met een buizenstelsel waardoor lucht afgezogen wordt. Deze lucht wordt naar een centraal geplaatst element gevoerd alwaar de aangezogen lucht beproefd wordt op de aanwezigheid van rook. Door de centrale plaats van de detectie, kunnen aspiratiesystemen goed ingezet worden om ruimtes te bewaken die niet vrij toegankelijk zijn of waarbij de installatie-onderdelen slecht bereikbaar zijn.

Meer informatie over onze brandtechnische oplossingen? Klik hier.